БАЕТ

Българската Асоциация за Електронна Търговия има следните цели:
  1. Защита на общите браншови интереси и права на членовете на сдружението пред държавни органи и институции, както и пред други сродни организации в страната и чужбина.
  2. Подпомагане на членовете при разясняване на нови изисквания, закони, нормативни уредби, свързани с електронната търговия.
  3. Да отстоява интересите на членовете си, свързани с развитието на електронната търговия, както и да подобрява доверието на обществото към нея.
  4. Създаване на професионални стандарти между членовете на БАЕТ за етика, обслужване и повишаване на сигурността на интернет магазините.
  5. Повишаване и подобряване на сигурността на електронните магазини.
  6. Спазване на професионалната етика и установяване на лоялни делови отношения в интернет търговията в условията на свободна и прозрачна конкуренция.
  7. Сътрудничество с държавните органи в създаването на законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до осъществяване на търговия през интернет, както и при контрола на тяхното изпълнение.
  8. Сдружението има за цел да съдейства подпомагане на развитието, разпространението, насърчаването и популяризирането на електронната търговия в страната и по света.
  9. Да развива отношенията с международни и други национални организации, работещи в областта на електронната търговия.

Втори семинар за онлайн бизнес – 28.03.2012 г.

Posted on March 1st, 2012 by admin
Filed under новини | Comments Off

За втора поредна година Българска асоциация за електронна търговия (БАЕТ)
и Списание .net организират семинар за онлайн бизнес
OnlineBIZ’12
Семинарът е за собственици, маркетинг и рекламни мениджъри на електронни магазини, ръководители на малки и средни фирми, за които пренасянето на бизнеса онлайн ще разшири пазарите и ще увеличи продажбите.
OnlineBiz’12 e семинар с изцяло практическа насоченост.<br>
Какво ще научите?

Имате идея [...]

Ограничението за продажба на хранителни добавки по Интернет отпадна

Posted on March 11th, 2011 by admin
Filed under новини |

С дългоочакваните в сектора на електронната търговия изменения в чл. 51 на Закона за защита на потребителите, обнародвани в бр. 18 от 1.03.2011 г. на „Държавен вестник”, в сила от 05.03.2011 г., отпаднаха ограниченията за продажба на хранителни добавки по Интернет и по друг способ за сключване на договор от разстояние. Новата редакция на разпоредбата [...]

СЕМИНАР Как се прави онлайн бизнес

Posted on December 1st, 2010 by admin
Filed under новини, статии | Comments Off

Българска асоциация за електронна търговия
и Списание .net организираха семинар

OnlineBIZ’11

Как се прави онлайн бизнес…
или за разликата между парите и мечтите

На 28. Януари 2011 г. се проведе семинар за електронна търговия OnlineBIZ’11 – Как се прави онлайн бизнес… или за разликата между парите и мечтите.
Колко много усилия са нужни, за да изградите успешен електронен магазин? Как [...]

ЕТИЧЕН КОДЕКС на БАЕТ

Posted on August 5th, 2010 by admin
Filed under новини | Comments Off

ЕТИЧЕН КОДЕКС
на Българската асоциация за електронна търговия (БАЕТ)
Ние, членовете на Българската асоциация за електронна търговия, които осъществяват електронна търговия, възприемана като извършване на търговска дейност посредством прилагането на модерни информационни и комуникационни технологии и в частност Интернет,
водени от убеждението, че електронната търговия е един от най-перспективните сектори на световната икономика на знанието,
осъзнавайки ролята си на [...]

Кризата стимулира онлайн пазара

Posted on June 15th, 2010 by admin
Filed under статии | Comments Off

До 300% ръст в продажбите си отчитат някои интернет магазини
14.06.2010, 09:56
Кризата сви потреблението в традиционните магазини, но не намали търсенето в интернет. Дори обратното – доведе до ръст в онлайн продажбите, които в повечето случаи са и по-евтини, и по-удобни. Голяма част от магазините в интернет обаче остават на тъмно, а над 99% от тях [...]