БАЕТ излиза с конкретно предложение за промяна на чл. 51 от ЗЗП

18/02/2009

На 17.02.09г., БАЕТ внесе предложение за промени на чл. 51 от ЗЗП касаещо освобождаването на хранителните добавки от забраната за продажба чрез договор от разстояние. Предложението е адресирано до Министерство на Икономиката и Енергетиката, Комисията за Защита на Потребителите, Министерство по Европейските въпроси и Министерство на Здравеопазването.

Съгласно българското законодателство, хранителните добавки са стоки, чието разпространение в търговската мрежа чрез аптеки, специализирани магазини и магазини за хранителни стоки не изисква специален режим на продажба, което от своя страна не предполага нуждата от наличие на допълнителна забрана за продажбата им по интернет.

В сегашния си вид чл.51 от Закона за защита на потребителите е изключително кратък и гласи:
Чл. 51. (Изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 08.09.2007 г.) Забранява се предлагането и продажбата чрез сключване на договори за продажба от разстояние на:
1. лекарства, хранителни добавки и хомеопатични продукти;
2. други продукти, представяни с лечебно въздействие

Посочените в чл. 51 ограничения са изцяло несъобразени с европейските и световни практики в свободната търговия в Интернет.
Българските компании, занимаващи се с продажба на хранителни добавки, и по-конкретно в дейността им, касаеща продажби чрез електронни магазини, бяха принудени да преустановят дейността си в Интернет.

Нашата цел е да привлечем вниманието на отговорните институции в България, както и на широката общественост, и да предизвикаме дискусии относно неравностойното положение в което са поставени българските компании в сравнение с чуждите такива. Освен това, императивната забрана на чл. 51 подлага на сериозен риск и нарушава правата на обикновения потребител. Тя не може да бъде приложена не само към търговци от страни членки на европейският съюз – Румъния, Гърция, а дори и от такива които не са – САЩ, Индия и Китай, тъй-като все по чести стават случаите на доставки, извършвани от компании, регистрирани именно в тези държави, а българските Институции не могат да упражнят контрол над качеството на внасяните продукти.

БАЕТ очаква отговор от институциите в рамките на законосъобразния срок.
Ние си запазваме правото да потърсим компетентно мнение по въпроса от Европейската комисия.

This entry was posted on Wednesday, February 18th, 2009 at 07:22 and is filed under новини, статии. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.