Над 3 милиона български потребители са ощетени от … Закон за защита на потребителите

9/07/2007

Над 3 милиона са българските потребители притежаващи кредитни и дебитни карти според последната статистика на Борика, но на практика същите тези 3 милиона няма да могат да си купят нищо с тях в интернет, поне не и в България. Това ще е ефектът от поредната недомислица в родното ни законодателство, която ще принуди българските и чуждестранните онлайн магазини да преустановят дейността си на територията на страната благодарение на Закона за защита на потребителите, Глава четвърта – Търговски практики и способи за продажба, Раздел II – Договор за продажба от разстояние, чл.53, който гласи: „Доставчикът няма право да изисква или да приема авансово плащане преди изтичане на сроковете по чл. 55”. В новата поправка на закона, която ще се гласува тези дни в парламента, от чл.53 отпада “преди изтичане на сроковете по чл. 55″, но проблемът с електронните разплащания остава неразрешен. Или с други думи на потребителите се забранява да заплащат стоката поръчана по интернет с карти, дори и ако те искат да платят. И ако по някаква случайност те все пак платят, като например преведат пари за поръчката си по банковата сметка на търговеца, то те веднага го поставят в ролята на закононарушител, макар и неволно.
В същото време в международен план само за изминалата година оборотите онлайн надвишиха 100 милиарда долара в САЩ, 7 милиарда в Англия и се наблюдаваше ръст на поръчките по интернет от 63 до 79% в държави като Франция и Германия. Общата сума от транзакциите с наши карти в чужбина в лева (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) отново според Борика е над 60 милиона.
Абсурдът на нашите законотворци обаче не свършва до тук. Оказва се също, че според българските закони всички интернет магазини в чужбина работят незаконно, защото приемат авансови плащания с кредитни карти от българските потребители. Това означава, че голяма част от гореспоменатите 60 милиона са били незаконно взети от чуждите онлайн магазини. Според същият този закон, ако в момента направим поръчка за книга от amazon.co.uk и те вземат парите за нея, ние като съвестни граждани трябва да подадем жалба в Комисията за защита на потребителите. Комисията от своя страна е длъжна да привика в офиса си шефа на Amazon Джеф Безос и да му напише акт заради това, че са ни взели парите. Представете си реакцията на Amazon, чийто годишен оборот е съизмерим с брутния ни вътрешен продукт в тази ситуация, и тя ще е единствената възможна – спиране на всички доставки до България за неопределен период от време, като например завинаги.
Оставяме отворен въпроса каква е целта на този закон и то в момент, когато правителството ни твърди, че новите технологии и иновации са приоритет за страната. Защо интернет търговията у нас е поставена в неравностойно положение спрямо всички други видове търговия и потребителите ни ощетени, и кога най-после хората стоящи зад законите ще осъзнаят, че техните действия или бездействия могат да повлияят негативно върху бъдещето на цяло едно поколение.

За допълнителна информация можете да се свържете с:
Пламен Узунов – puzunov@baet.net, 0888869066
Петър Ванчев – pvanchev@baet.net, 0888565686
Надежда Митова – pr@baet.net, 0899871881

This entry was posted on Monday, July 9th, 2007 at 06:56 and is filed under новини, статии. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.