новини

Втори семинар за онлайн бизнес – 28.03.2012 г.

Posted on March 1st, 2012 by admin
Filed under новини | Comments Off

За втора поредна година Българска асоциация за електронна търговия (БАЕТ)
и Списание .net организират семинар за онлайн бизнес
OnlineBIZ’12
Семинарът е за собственици, маркетинг и рекламни мениджъри на електронни магазини, ръководители на малки и средни фирми, за които пренасянето на бизнеса онлайн ще разшири пазарите и ще увеличи продажбите.
OnlineBiz’12 e семинар с изцяло практическа насоченост.<br>
Какво ще научите?

Имате идея [...]

Ограничението за продажба на хранителни добавки по Интернет отпадна

Posted on March 11th, 2011 by admin
Filed under новини | No Comments

С дългоочакваните в сектора на електронната търговия изменения в чл. 51 на Закона за защита на потребителите, обнародвани в бр. 18 от 1.03.2011 г. на „Държавен вестник”, в сила от 05.03.2011 г., отпаднаха ограниченията за продажба на хранителни добавки по Интернет и по друг способ за сключване на договор от разстояние. Новата редакция на разпоредбата [...]

СЕМИНАР Как се прави онлайн бизнес

Posted on December 1st, 2010 by admin
Filed under новини, статии | Comments Off

Българска асоциация за електронна търговия
и Списание .net организираха семинар

OnlineBIZ’11

Как се прави онлайн бизнес…
или за разликата между парите и мечтите

На 28. Януари 2011 г. се проведе семинар за електронна търговия OnlineBIZ’11 – Как се прави онлайн бизнес… или за разликата между парите и мечтите.
Колко много усилия са нужни, за да изградите успешен електронен магазин? Как [...]

ЕТИЧЕН КОДЕКС на БАЕТ

Posted on August 5th, 2010 by admin
Filed under новини | Comments Off

ЕТИЧЕН КОДЕКС
на Българската асоциация за електронна търговия (БАЕТ)
Ние, членовете на Българската асоциация за електронна търговия, които осъществяват електронна търговия, възприемана като извършване на търговска дейност посредством прилагането на модерни информационни и комуникационни технологии и в частност Интернет,
водени от убеждението, че електронната търговия е един от най-перспективните сектори на световната икономика на знанието,
осъзнавайки ролята си на [...]

ПОКАНА за свикване на общо събрание

Posted on May 5th, 2010 by admin
Filed under новини | Comments Off

23/04/2010
Публикувана в Държавен вестник, брой 38/ 21.05.2010, стр. 119
Управителният съвет на Българска асоциация за електронна търговия – БАЕТ, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно Общо събрание на 01. Юли 2010 г. (четвъртък) от 9.00 часа в конферентната зала на хотел Европа Best Western, София, ул. Лидице №1 (www.hotel-europe-bg.com) при следния дневен ред:
1. Отчет [...]