членски внос

  • Членски внос за пълноправни членове - 360 лева за календарна година, платим на една вноска до края на първото тримесечие на календарната година;
  • Новоприетите пълноправни членове заплащат встъпителна вноска – 360 лева;
  • Новоприетите пълноправни членове заплащат пълен размер на годишния членски внос, ако кандидатурата им е била одобрена в първата половина на годината, и половината от годишния членски внос, ако кандидатурата им е била приета през втората половина на годината;
  • За повече подробности относно видовете членство, правата и задължениета на членовете, последвайте линка.