Последно развитие по инициативата за разрешаване на продажба на хранителни добавки по Интернет

23/10/2009

Относно: Последно развитие по инициативата за разрешаване на продажба на хранителни добавки по Интернет

Уважаеми дами и господа,

Българската асоциация за електронна търговия (БАЕТ) преди повече от година е поставила пред държавните органи въпроса за либерализиране на търговията в Интернет и в частност да бъде разрешена продажбата на хранителни добавки в електронните магазини в България. От тогава до сега сме провели срещи с представители на държавните органи, които ни увериха, че сериозно ще обмислят предложението и ще подготвят обща позиция. В тази връзка следващата седмица БАЕТ официално ще внесе писмо с предложение за среща между отделните органи, които са компетентни по темата за хранителните добавки и тяхната продажба.

В последните две седмици широко се дискутира информацията, че забраната за продажба на хранителни добавки е отменена или че се очаква сигурната и отмяна в най-близко време. Въпреки, че това е една от основните инициативи на БАЕТ и въпреки позитивните сигнали, които получаваме от различни държавни органи в сферата, бихме желали да разясним, че към настоящия момент разпоредбата на чл. 51 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), която забранява продажбата на хранителни добавки по Интернет е в сила и няма внесен законопроект, който да предвижда нейната отмяна. Независимо от горното все пак бихме посочили, че е налице съдебна практика по приложението на чл. 51 от ЗЗП, която установява противоречието на тази разпоредба с правото на Европейския съюз. Отказвайки да прилага чл. 51 от ЗЗП относно хранителните добавки, съдът отменя наказателното постановление, съставено за извършено нарушение на чл. 51 от ЗЗП и от друга страна дава убедителни аргументи, които да бъдат включени в мотивите на бъдещите предложения за изменение на законодателството в тази област.

В момента БАЕТ води активен диалог с държавните органи за реално изменение на чл. 51 от ЗЗП в посока на либерализиране на търговията в Интернет и ще уведоми електронните магазини своевременно след постигане на успешен резултат по инициативата за разрешаване на продажбата на хранителни добавки в Интернет.
Николай Кискинов София
Генерален секретар

23.10.2009
Българска асоциация за електронна търговия

This entry was posted on Friday, October 23rd, 2009 at 07:26 and is filed under новини. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.