за БАЕТ

УСТАВ на БАЕТ >>

ПРАВИЛНИК на БАЕТ >>

ЕТИЧЕН КОДЕКС на БАЕТ >>

СТАНДАРТИ за ДОБРА ПРАКТИКА >>

ПРАВИЛА за РАБОТА на ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ >>

 

Управителен съвет на БАЕТ
1. Петър Ванчев – www.store.bg – Председател на УС
2. Биляна Лаундс – www.mapp.bg
3. Васил Радивоев – www.silabgood.bg
4. Пламен Николов-Узунов – www.bgprinter.com
5. Любомир Русанов – www.superhosting.bg

Комисия по етика
Татяна Симеонова-Коларова – www.tiktaktime.com - Председател
Пламен Николов-Узунов – www.bgprinter.com
Николай Кискинов

Банкова сметка на БАЕТ:
Банка Пиреос
IBAN: BG26 PIRB 7171 1601 2819 19
BIC: PIRBBGSF

 

Булстат: 175313169