Интермайндс ЕООД

   
Име на фирма Интермайндс ЕООД
Тип членство Пълноправен член
Година на приемане в БАЕТ 2008
Адрес на регистрация гр. София, ул. “Бурел” 9
Адрес за кореспонденция гр. София, кв. Изток, ул. “Незабравка”, бл. 43А, ет. 2
Лице управляващо фирмата Биляна Лаундс
БУЛСТАТ 130932901
Телефон 02 971 2214; 02 971 2042
Имейл за контакти office@interminds.bg; office@MAPP.bg
Уеб сайт/ електронен магазин http://www.MAPP.bg
Година на учредяване на фирмата 2002
Брой служители на постоянен договор до 10
По-големи клиенти и партньори Кариерните центрове в университетите в България, Казино технологии, Колиърс, MLC International, Център за човешки ресурси Фортуна МД, Кадровый центр Моя работа – Украйна, HART Human Resource Consulting – Румъния, и още много училища и фирми
Филиали (брой) 1
Членство в други организации Българска Уеб Асоциация
Описание на дейността Интермайндс ЕООД е представител за България на най-популярния онлайн тест за избор на образование, професия и кариера – тест МАРР. Тестът е създаден от International Assessment Networк (САЩ), работи на 15 езика и се използва повече от 45 години в много страни по света. Името на теста означава Мотивационна оценка на личния потенциал (Motivational Appraisal of Personal Potential).
Тестът се базира на изследване на мотивацията и целта му е да помогне на хората да определят с точност кои професионални области са подходящи за тях при избора на кариера.
Тест МАРР може да помогне на конкретния човек, разкривайки силните му страни, неговите интереси и склонността му да извършва определен вид работа. Резултатите, които дава теста са обективни и изчерпателни по отношение на професионалните предпочитания и стил на работа.
Особено ценен факт е, че резултатите от тест МАРР могат да бъдат съпоставяни с 900 длъжности, публикувани на www.MAPP.bg. Всеки потребител, завършил някой от платените варианти на тест МАРР, може да види длъжностите, които са най-подходящи за него и отговарят на мотивацията му да извършва определен тип дейност.
Тест МАРР е базиран онлайн и се попълва на български само на www.MAPP.bg. Има възможност да се направи и безплатен пробен вариант на теста, при който се вижда само част от информацията.
Приема се плащане с дебитни и кредитни карти, както и по банков път.
За повече информация: www.MAPP.bg

 

<<назад