БАЕТ

Българската Асоциация за Електронна Търговия има следните цели:
  1. Защита на общите браншови интереси и права на членовете на сдружението пред държавни органи и институции, както и пред други сродни организации в страната и чужбина.
  2. Подпомагане на членовете при разясняване на нови изисквания, закони, нормативни уредби, свързани с електронната търговия.
  3. Да отстоява интересите на членовете си, свързани с развитието на електронната търговия, както и да подобрява доверието на обществото към нея.
  4. Създаване на професионални стандарти между членовете на БАЕТ за етика, обслужване и повишаване на сигурността на интернет магазините.
  5. Повишаване и подобряване на сигурността на електронните магазини.
  6. Спазване на професионалната етика и установяване на лоялни делови отношения в интернет търговията в условията на свободна и прозрачна конкуренция.
  7. Сътрудничество с държавните органи в създаването на законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до осъществяване на търговия през интернет, както и при контрола на тяхното изпълнение.
  8. Сдружението има за цел да съдейства подпомагане на развитието, разпространението, насърчаването и популяризирането на електронната търговия в страната и по света.
  9. Да развива отношенията с международни и други национални организации, работещи в областта на електронната търговия.

БАЕТ с три предложения към парламента за чл. 53

Posted on July 16th, 2007 by admin
Filed under новини, статии |

16/07/2007
Три предложения за промени в спорния член 53 от Закона за защита на потребителя ще предложи Българската асоциация за електронна търговия (БАЕТ) пред народните представители идната седмица. Печално известният текст на чл. 53 в сегашния си вид гласи, че електронните търговци нямат право да изискват и да приемат плащания за стоката си в срок от [...]

Над 3 милиона български потребители са ощетени от … Закон за защита на потребителите

Posted on July 9th, 2007 by admin
Filed under новини, статии |

9/07/2007
Над 3 милиона са българските потребители притежаващи кредитни и дебитни карти според последната статистика на Борика, но на практика същите тези 3 милиона няма да могат да си купят нищо с тях в интернет, поне не и в България. Това ще е ефектът от поредната недомислица в родното ни законодателство, която ще принуди българските и [...]

Авансовото плащане чрез интернет остана забранено

Posted on July 6th, 2007 by admin
Filed under статии |

6/07/2007
Доставчиците на стоки и услуги по интернет нямат право да изискват или приемат авансово плащане от купувачите. Това предвиждат част от промените в Закона за защита на потребителите, които депутатите гласуваха в четвъртък на първо четене. Според досегашните разпоредби търговците не можеха да получат парите си в рамките на задължителните седем дни, в които клиентът [...]

ПРОЕКТ НА ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите

Posted on June 6th, 2007 by admin
Filed under новини |

(Обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г. и бр. 31 и 41 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2, т. 3 думата “непочтена” се заличава.
§ 2. В чл. 15, ал. 1 след думата “нейната” се добавя “продажна”.
§ 3. В [...]

МИЕ ПРОТОКОЛ 03.05.2007

Posted on May 16th, 2007 by admin
Filed under новини |

16/05/2007
ПРОТОКОЛ от заседание на Работна група със задача – изготвяне на предложение за балансиране на интересите на различните участници при извършване на продажби по електронен път и осигуряване високо ниво на защита на потребителите
Днес, 03.05.2007г. от 15,00 часа в Министерство на икономиката и енергетиката се състоя заседание на работната група, на което  присъстваха:
Председател на Работната [...]