БАЕТ

Българската Асоциация за Електронна Търговия има следните цели:
  1. Защита на общите браншови интереси и права на членовете на сдружението пред държавни органи и институции, както и пред други сродни организации в страната и чужбина.
  2. Подпомагане на членовете при разясняване на нови изисквания, закони, нормативни уредби, свързани с електронната търговия.
  3. Да отстоява интересите на членовете си, свързани с развитието на електронната търговия, както и да подобрява доверието на обществото към нея.
  4. Създаване на професионални стандарти между членовете на БАЕТ за етика, обслужване и повишаване на сигурността на интернет магазините.
  5. Повишаване и подобряване на сигурността на електронните магазини.
  6. Спазване на професионалната етика и установяване на лоялни делови отношения в интернет търговията в условията на свободна и прозрачна конкуренция.
  7. Сътрудничество с държавните органи в създаването на законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до осъществяване на търговия през интернет, както и при контрола на тяхното изпълнение.
  8. Сдружението има за цел да съдейства подпомагане на развитието, разпространението, насърчаването и популяризирането на електронната търговия в страната и по света.
  9. Да развива отношенията с международни и други национални организации, работещи в областта на електронната търговия.

ПОКАНА за свикване на общо събрание

Posted on May 5th, 2010 by admin
Filed under новини | Comments Off

23/04/2010
Публикувана в Държавен вестник, брой 38/ 21.05.2010, стр. 119
Управителният съвет на Българска асоциация за електронна търговия – БАЕТ, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно Общо събрание на 01. Юли 2010 г. (четвъртък) от 9.00 часа в конферентната зала на хотел Европа Best Western, София, ул. Лидице №1 (www.hotel-europe-bg.com) при следния дневен ред:
1. Отчет [...]

Последно развитие по инициативата за разрешаване на продажба на хранителни добавки по Интернет

Posted on October 23rd, 2009 by admin
Filed under новини |

23/10/2009
Относно: Последно развитие по инициативата за разрешаване на продажба на хранителни добавки по Интернет
Уважаеми дами и господа,
Българската асоциация за електронна търговия (БАЕТ) преди повече от година е поставила пред държавните органи въпроса за либерализиране на търговията в Интернет и в частност да бъде разрешена продажбата на хранителни добавки в електронните магазини в България. От тогава [...]

Законът за защита на потребителите отново постави в неравностойно положение родните електронни магазини

Posted on March 11th, 2009 by admin
Filed under новини | 1 Comment

10/ 03/ 2009
Според чл. 51 от ЗЗП се “забранява предлагането и продажбата чрез сключване на договори за продажба от разстояние на: хранителни добавки и хомеопатични продукти.”
В същото време съгласно друг закон от Българското законодателство, хранителните добавки са стоки, чието разпространение в търговската мрежа чрез аптеки, специализирани магазини и магазини за хранителни стоки не изисква специален [...]

БАЕТ излиза с конкретно предложение за промяна на чл. 51 от ЗЗП

Posted on February 18th, 2009 by admin
Filed under новини, статии |

18/02/2009
На 17.02.09г., БАЕТ внесе предложение за промени на чл. 51 от ЗЗП касаещо освобождаването на хранителните добавки от забраната за продажба чрез договор от разстояние. Предложението е адресирано до Министерство на Икономиката и Енергетиката, Комисията за Защита на Потребителите, Министерство по Европейските въпроси и Министерство на Здравеопазването.
Съгласно българското законодателство, хранителните добавки са стоки, чието разпространение [...]

Избрано е лого на БАЕТ

Posted on March 27th, 2008 by admin
Filed under новини |

27/03/2008
След изтичане на крайния срок за предложение за лого на БАЕТ и приключване на конкурса за изработване на лого на БАЕТ бяха разгледани всички предложения от участниците в конкурса. Управителният съвет на Българска асоциация за Електронна Търговия (БАЕТ) избра победител от конкурса за изготване на графично лого на асоциацията.
Победителят е Иван Стоянов.